Powrót do listy

Wdrożenie wersji systemu 3.31

Wersję 3.31 systemu POL‑on uruchomiono 8 maja 2014 roku. Wdrożono zmiany w modułach:

Jednostki
Kierunki studiów
Pracownicy naukowi
Doktor/doktor habilitowany
Sprawozdania finansowe
Dotacje dla szkolnictwa wyższego

Więcej informacji o zakresie zmian znajdą Państwo na stronie Wersji systemu.