Powrót do listy

Wdrożenie wersji systemu 3.17.4

W dniu 26 września 2013 została uruchomiona wersja systemu 3.17.4.

Uruchomiono Ankietę EN-1 na rok akademicki 2013/2014 wprowadzając następujące zmiany:
– wyszczególniono na liście kierunki prowadzone jako pomostowe;
– umożliwiono wygenerowanie pliku xls ankiety EN-1.

Opis wcześniej wprowadzonych modyfikacji dotyczących Ankiety EN-1 dostępny jest pod adresem:
https://polon.nauka.gov.pl/wersje-systemu/-/blogs/08-08-2013-wersja-3-14

Zgodnie z terminem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 prosimy o złożenie ankiety do dnia 4 października 2013 r.