Powrót do listy

Wdrożenie wersji systemu 3.15

W dniu 29 sierpnia została uruchomiona wersja systemu 3.15, wdrożone zostało nowe „Sprawozdanie z działalności uczelni za rok 2012/2013”, a do modułu "Studenci" dodano nową funkcjonalność.
Wdrożono również nowe moduły: „Biblioteki naukowe” oraz „Projekty naukowe”.
Do modułu "Projekty naukowe" zostały zaimportowane informacje z Ankiety Jednostki.

Więcej informacji o nowych modułach i ich funkcjach znajdą Państwo na stronie:
https://polon.nauka.gov.pl/wersje-systemu/-/blogs/29-08-2013-wersja-3-15

Materiały instruktażowe do modułów można znaleźć na stronie:
https://polon.nauka.gov.pl/wersja-3.15

Informacje o modułach można znaleźć również w Podręczniku użytkownika:
/dokuwiki/doku.php/bn/wykaz -Biblioteki naukowe
/dokuwiki/doku.php/pn/wykaz -Projekty naukowe
/dokuwiki/doku.php/sprawozdanie_z_dzialalnosci_uczelni -Sprawozdanie z działalności uczelni za rok 2012/2013
/dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/studia/scenariuszeinstytucja/raportawanie_ects -Grafy prezentujące sposób raportowania punktów ECTS (Studenci)