Powrót do listy

Wdrożenie wersji systemu 3.12

W dniu 24 lipca została uruchomiona wersja systemu 3.12 wdrożone zostały zmiany w module: "Pracownicy naukowi".
Wykaz zmian dla użytkownika:

Minimum kadrowe:

1. Automatyczne kończenie przez system wpisu MK wraz z zakończeniem bazowego zatrudnienia (wpis dostaje status „Zakończony”). Taki wpis ma jedynie wartość „historyczną”, jest wykazywany w metryczce osobowej i w ekranie obsady jako zakończony, natomiast nie jest wykazywany w ekranie Pracownicy naukowi > Minimum kadrowe > Pracownicy w jednostkach (tam wykazywane tylko aktualne wpisy: aktywne oraz zawieszone)

2. Ekran metryczki osobowej > Minimum kadrowe wyświetla wpisy MK pogrupowane w tabelach dla bieżącego roku akademickiego, nadchodzącego i poprzedniego, wyróżnione kolorystycznie po statusie (z podaniem, tak jak dotychczas, powodu zawieszenia wpisu w kolumnie Uwagi)

3. Ekran raportowania MK dla MIN raportuje nie przekroczenia, a nieprawidłowości (przekroczenia to „szczególny przypadek” nieprawidłowości), czyli jednostki, gdzie przynajmniej jedna zatrudniona osoba ma przynajmniej jeden nieprawidłowy (zawieszony) wpis MK w tej jednostce

4. W ekranie Pracownicy naukowi > Minimum kadrowe > Pracownicy w jednostkach poza podaniem łącznej liczby wpisów MK dla osoby podano rozbicie wpisów na jej miejsca pracy z podaniem statusu wpisów (w kolumnie Miejsca pracy)

5. W ekranie Pracownicy naukowi > Minimum kadrowe > Obsada minimum kadrowego podano rozbicie liczby przypisanych osób do MK kierunku na: liczbę osób z wpisami aktywnymi (faktycznie liczącymi się do puli MK), liczbę osób z wpisami zawieszonymi (automatycznie zawieszonymi przez mechanizm weryfikacji MK w wyniku nieprawidłowego przypisania do MK) oraz liczbę osób z wpisami zakończonymi (wraz z zatrudnieniem), dla każdego kierunku rozwijana lista osób podzielona wg statusu wpisu MK

Ogólnodostępne zestawienie osób ze stopniami i tytułami naukowymi:

1. Wyróżnienie podstawowego miejsca pracy (wraz z objaśnieniem)

2. Wyświetlanie informacji o klasyfikacji stopnia wraz ze stopniem i wskazaniem, czy jest to klasyfikacja CKSST czy historyczna (wraz z objaśnieniem)

Moduł Pracownicy naukowi:

1. Przy usuwaniu zatrudnienia system obecnie wyświetla komunikat, jakie powiązania i ile blokują jego usunięcie

2. Dodane okno podglądu danych szczegółowych tytułu naukowego

Więcej informacji znajdą Państwo w Podręczniku użytkownika