Powrót do listy

Wdrożenie wersji systemu 3.10


W dniu 13 czerwca została uruchomiona wersja systemu 3.10 wdrożone zostały nowe funkcjonalności w module: "Sprawozdania finansowe" oraz w module "Nieruchomości i Infrastruktura".
Więcej informacji na stronie: 
https://polon.nauka.gov.pl/wersje-systemu/-/blogs/13-06-2013-wersja-3-10
Materiały instruktażowe do modułów można znaleźć na:
https://polon.nauka.gov.pl/filmy-instruktazowe
Opis pól formularza wraz z instrukcją importu danych z pliku csv dostępne są na stronach pomocy systemowej: 
https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/sf/forumlarz_sprf_2013

/dokuwiki/doku.php/sf/forumlarz_sf_2013
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z procesem sprawozdawczym realizowanym w systemie w przypadku Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego po wprowadzeniu formularza do systemu w pierwszym etapie jest on uzupełniany o dane dotacji podstawowej zgodnej z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)  oraz dotację na Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przez resorty nadzorujące, a następnie udostępniany Państwu do dalszego uzupełnienia (status: udostępnione). Po przekazaniu formularza będziecie mieli Państwo możliwość wprowadzenia pozostałych dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej (proces sprawozdawczy opisany został na stronach pomocy systemowej:
/dokuwiki/doku.php/sfn/sprf