Powrót do listy

Wdrożenie wersji 4.0.0 systemu POL-on

Wersję 4.0.0 systemu POL‑on uruchomiono 1 października 2014 roku. Wdrożono zmiany w modułach:

– Projekty naukowe
– Studenci
– Rejestr uczelni niepublicznych
– Kierunki studiów

Więcej informacji o zakresie zmian znajdą Państwo na stronie Wersji systemu.