Powrót do listy

Wdrożenie wersji 3.30 systemu POL-on

Wersję 3.30 systemu POL‑on uruchomiono 17 kwietnia 2014 roku. Wdrożono zmiany w modułach:

Kierunki studiów
Jednostki
Pracownicy naukowi
Doktor/doktor habilitowany
Sprawozdania finansowe
Studenci

Więcej informacji o zakresie zmian znajdą Państwo na stronie Wersji systemu.