Powrót do listy

Wdrożenie wersji 3.26 systemu POL-on

Wersję 3.26 systemu POL‑on uruchomiono 27 lutego 2014 roku. Wdrożono zmiany w modułach:
Pracownicy naukowi
Doktor/doktor habilitowany
Patenty i dokonania

Więcej informacji o zakresie zmian znajdą Państwo na stronie Wersji systemu