Powrót do listy

Wdrożenie wersji 3.24 systemu POL-on

Wersję 3.24 systemu POL‑on uruchomiono 30 stycznia 2014 roku. Wdrożono zmiany w modułach:
Studenci
Projekty naukowe
Kierunki studiów
Wdrożone systemy jakości
Jednostki
– Elektroniczny system zgłoszeń
 Administracja
Biblioteki naukowe
Pracownicy naukowi
Doktor/doktor habilitowany

Ponadto nastąpiła zmiana w prezentacji danych (jako odrębne pozycje w menu) reprezentujących moduły:
Nieruchomości
Infrastruktura
Inwestycje

Więcej informacji o zakresie zmian w poszczególnych modułach znajdą Państwo na stronie Wersji systemu.