Powrót do listy

Wdrożenie wersji 1.1.0 systemu ORPD

Informujemy, iż wznowiony został proces automatycznego zasilania pracami dyplomowymi w systemie ORPD. Wykryty błąd, który występował podczas przetwarzania jednej pracy dyplomowej przerywając cały proces automatycznego zasilania, a jego wznowienie powodowało dodanie do repozytorium wszystkich prac ponownie, został naprawiony. Prace nie są już zapisywane wielokrotnie.