Powrót do listy

Wdrożenie sprawozdań z wykorzystania dotacji oraz z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego

W dniu 09.03.2023 r. na produkcyjną wersję systemu POL‑on zostały wdrożone dwa formularze sprawozdawcze:

  • z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, o której mowa w art. 365 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) za rok 2022;
  • z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2022.

Obydwa sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Sprawozdania są widoczne tylko dla podmiotów zobligowanych do ich złożenia.

Nad każdym formularzem znajduje się link do objaśnień, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem sprawozdania.

Więcej informacji na temat ww. formularzy sprawozdawczych znajduje się na stronach Pomocy systemu POL‑on: