Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019

W dniu 8 czerwca 2020 r. zostało wdrożone sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2019 w produkcyjnej wersji systemu POL‑on 2.0.

Sprawozdanie jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do edycji sprawozdania wykorzystywana jest rola INST_FIN.

Równolegle z wdrożeniem sprawozdań, umożliwione zostało nadanie tej  roli w instytutach. W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie do administratora systemu POL‑on w Państwa instytucie (administratorem systemu POL‑on jest osoba posiadająca w danym instytucie rolę INST_NAUK_ADM).

Prosimy o korzystanie z szablonu sprawozdania, który jest dostępny do pobrania po wejściu w szczegóły sprawozdania.

Termin złożenia sprawozdania: 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach Pomocy POL‑on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji/