Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

W dniu 14 lipca 2020 r. w produkcyjnej wersji systemu POL‑on 2.0. zostały wdrożone:

  • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz
  • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.

Sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do ich edycji potrzebna jest rola INST_FIN.

W przypadku Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego prosimy o korzystanie z gotowego szablonu, dostępnego do pobrania po wejściu w szczegóły. W przypadku Sprawozdania finansowego nie ma pobierania szablonu. W ramach importu uczelnia wgrywa plik w formacie XML (bez podpisu elektronicznego) zgodny z XSD opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Procesy zatwierdzania i wysyłania są analogiczne do wcześniejszych sprawozdań.

Szczegółowe opisy powyższych procesów zostały umieszczone w Pomocy POL‑on.