Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne sprawozdań

W dniu 11 czerwca 2021 r. w systemie POL‑on 2.0 zostały udostępnione następujące sprawozdania:

  • Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2020 – sprawozdanie składają uczelnie publiczne podlegające pod MEiN, uczelnie kościelne rozliczane na zasadach uczelni publicznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Katolicka z Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie) oraz instytuty PAN, badawcze, międzynarodowe, uczelnie niepubliczne oraz PAU które otrzymały subwencję.
  • Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021 – sprawozdanie składają uczelnie publiczne oraz kościelne rozliczane na zasadach uczelni publicznych
  • Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020 – sprawozdanie składają uczelnie publiczne oraz kościelne rozliczane na zasadach uczelni publicznych
  • Plan finansowy za rok 2020 – sprawozdanie składają Centrum Łukasiewicz oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Plan finansowy na rok 2021 – sprawozdanie składają Centrum Łukasiewicz oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2021 –  sprawozdanie składają uczelnie publiczne oraz kościelne rozliczane na zasadach uczelni publicznych, a także Centrum Łukasiewicz oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

Termin złożenia: 30 czerwiec 2021 r. (dot. wszystkich sprawozdań)

 

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji, Plan rzeczowo-finansowy oraz Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego mają formę formularza webowego, w całości wypełniane i edytowane są w systemie POL‑on. Nad formularzem znajduje się link do objaśnień, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem sprawozdania.

Plan finansowy zarówno za 2020, jak i na 2020 (dot. wyłącznie CŁ oraz instytutów SBŁ) składany jest w formie dokumentu PDF.

Sprawozdanie finansowe składane jest podobnie jak rok temu w formie XML’a zgodnego z XSD opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

W przypadku CŁ oraz instytutów SBŁ dodatkowym wymaganym dokumentem, który należy załączyć do sprawozdania finansowego jest opinia biegłego.

Szczegółowa lista podmiotów zobligowanych do złożenia każdego ze sprawozdań znajduje się na stronach Pomocy systemu POL‑on 2.0 pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat ww. formularzy sprawozdawczych znajduje się na stronach Pomocy systemu POL‑on 2.0 pod tym linkiem.