Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne Raportu końcowego z przedsięwzięcia Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W dniu 14.09.2021 r. wdrożono Raport końcowy z przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Raport udostępniono w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, aby go zobaczyć i złożyć wymagane jest posiadanie roli INST_RAP_FIN_ADM. Raport powinien być wgrany jako plik PDF zgodny z Załącznikiem nr 2 do umowy.

Raport powinny złożyć wyłącznie uczelnie niepubliczne, które uzyskały środki z tego przedsięwzięcia. Więcej informacji oraz plik z informacją, które uczelnie i w jakim terminie są zobligowane do złożenia raportu zamieszczono w dedykowanym wpisie pomocy.