Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne formularzy umożliwiających sprawozdanie danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji

Wdrożyliśmy na produkcję formularz umożliwiający przesłanie do ministerstwa danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji i dotacji, w tym sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019. Formularz jest dostępny w systemie POL‑on 1.0, w module „Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych„, w którym znajdą Państwo opcję „Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji„.
Dostęp do formularza daje rola INST_PR_SPR.

Więcej informacji dotyczących formularza znajdą Państwo na stornach pomocy (http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/)