Powrót do listy

Wdrożenie poprawionego modułu „Studenci” i „Sprawozdania z działalności uczelni”

Informujemy, że dnia 30 września 2011 roku wdrożono poprawioną wersję modułu „Studenci”, która uwzględnia decyzję Grupy Sterującej o zmniejszeniu zakresu wymaganych danych w rejestrze studentów oraz wdrożono „Sprawozdanie z działalności Uczelni”.