Powrót do listy

Wdrożenie poprawionego modułu „Rejestr uczelni niepublicznych”

Informujemy, że dnia 19 września 2011 roku wdrożono poprawioną wersję modułu „Rejestr uczelni niepublicznych”, która została zintegrowana z modułem „Kierunki studiów”. Dane o prowadzonych kierunkach przez uczelnie niepubliczne będą dostępne w rejestrze kierunków studiów. Obecnie trwa weryfikacja danych.