Powrót do listy

Wdrożenie poprawionego modułu „Pracownicy naukowi”

Informujemy, że dnia 14 września 2011 roku wdrożono poprawioną wersję modułu „Pracownicy naukowi”, która uwzględnia decyzję Grupy Sterującej o zmniejszeniu zakresu wymaganych danych w rejestrze pracowników naukowych. Wprowadzono globalną aktualizację słownika specjalności dla stopni naukowych. Uwaga!  Aktualizacja obejmuje również zmianę identyfikatorów poszczególnych specjalności. Tak dużą zmianę wprowadzono jednorazowo – w przyszłości słownik ten będzie aktualizowany wyłącznie przyrostowo.