Powrót do listy

Wdrożenie poprawionego modułu „Kierunki studiów” i ankiety EN-1

Informujemy, że dnia 22 września 2011 roku wdrożono poprawioną wersję modułu „Kierunki studiów”, zawierającą rozszerzenia o specjalności i słownik kategorii specjalności dla kierunku Filologia.
Wdrożono także ankietę EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne