Powrót do listy

Wdrożenie poprawionego modułu „Jednostki”

Informujemy, że dnia 7 września 2011 roku wdrożono poprawioną wersję modułu "Jednostki". Ponadto informujemy, że w związku z przebudową systemu, związaną z decyzją Grupy Sterującej o zmniejszeniu zakresu wymaganych danych w rejestrze pracowników naukowych oraz studentów, zostały czasowo wyłączone następujące funkcjonalności:
* Masowy import danych
* Moduł "Pracownicy naukowi"
* Moduł "Studenci"
Harmonogram ponownych wdrożeń tych modułów znajduje się tutaj:
http://polon.nauka.gov.pl/harmonogram-szczegolowy