Powrót do listy

Wdrożenie poprawek w module Dane finansowe

W dniu 08 czerwca 2021 r. po ustaleniach z Ministerstwem została wdrożona w wersji produkcyjnej POL‑on 2.0 poprawka w Danych finansowych polegającą na umożliwieniu wprowadzenia ujemnego wyniku finansowego w części Źródła pochodzenia środków i wynik finansowy, co było dotychczas niemożliwe w systemie POL‑on 2.0.