Powrót do listy

Wdrożenie nowych funkcjonalności w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych

W dniu 15 października 2020 r. w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych zostały wdrożone następujące funkcjonalności:
• rejestrowanie postępowań o nadanie tytułu profesora (dostępne dla użytkowników z Rady Doskonałości Naukowej);
• możliwość wyszukiwania i podglądu szczegółów wszystkich postępowań awansowych przez użytkowników MNiSW.