Powrót do listy

Wdrożenie nowej wersji systemu


Informujemy, że w dniu 2013-03-14 uruchomiony został moduł Patenty i dokonania zawierający:
•    Otrzymane patenty
•    Zgłoszenia wynalazków
•    Prawa ochronne i prawa z rejestracji
•    Wykorzystane prawa autorskie
•    Wyłączne prawa do odmiany roślin
•    Wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez inne podmioty
•    Inne efekty praktyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej

Do modułu Doktor/doktor habilitowany dodana została:
•    kolumna do zestawienia określająca stopień naukowy, którego dotyczy zgłoszenie.
•    możliwość określenia przez Ministerstwo powodu odrzucenia zgłoszenia przy zmianie statusu zgłoszenia na ”Zgłoszone do poprawy”.
•    Akcja „Pokaż powód odrzucenia zawiadomienia” dostępny jest dla zgłoszeń o statusie „Zgłoszone do poprawy” zarówno od strony Ministerstwa jak i Jednostek.
•    Historia „powodów odrzucenia” dostępna poprzez akcję „Historia zmian”.

Do modułu Administracja w Elektronicznym systemie zgłoszeń dodano:
•    możliwość ponownego otwarcia już zamkniętych zgłoszeń w terminie 14 dni od zamknięcia.
•    możliwość udzielenia dodatkowych wyjaśnień do zgłoszenia przez zgłaszającego (opcja Odpowiedz) o ile zgłoszenie jest w trakcie wyjaśniania (stan Przyjęte).