Powrót do listy

Wdrożenie na środowisku produkcyjnym obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

W dniu 21.07.2021 r. na środowisku produkcyjnym została udostępniona funkcjonalność obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Na potrzeby dostępu do tej funkcjonalności wymagane jest posiadanie roli INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA. Więcej szczegółów dotyczących działania tej funkcjonalności znajduje się w pomocy systemu POL‑on w dedykowanych wpisach.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika użytkownika dotyczącego obsługi opisów wpływu dla podmiotów i ewaluatorów. Po zakończeniu tych prac podręcznik zostanie również udostępniony w pomocy systemu POL‑on.