Powrót do listy

Wdrożenie możliwości zatwierdzania i wysyłania sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 rok

W dniu 17 czerwca br. w systemie POL‑on 2.0 (środowisko produkcyjne) została udostępniona możliwość zatwierdzania i wysyłania do MNiSW sprawozdań z wykorzystania subwencji za 2019 rok.

Wszystkie instytucje, które mają już bezbłędnie zaimportowane sprawozdanie, zachęcamy do jego zatwierdzenia i wysłania do Ministerstwa, celem zakończenia procesu składania sprawozdania.

Po zatwierdzeniu sprawozdania, należy pobrać wygenerowane przez system oświadczenie o zgodności danych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. Uzupełnione i podpisane oświadczenie w formacie PDF należy załączyć w momencie wysyłania sprawozdania do Ministerstwa.

Więcej informacji na temat procesu zatwierdzania i wysyłania sprawozdania do MNiSW jest dostępnych na stronach Pomocy systemu POL‑on.”