Powrót do listy

Wdrożenie modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 w wersji demo

Dziś zakończyliśmy prace nad udostępnianiem modułu Studentów w systemie POL‑on 2.0 DEMO : https://polon2-demo.opi.org.pl/students/.

Wersja DEMO modułu Studentów daje możliwości integracji systemowej za pomocą API REST, ale umożliwia również podgląd i edycję danych z poziomu GUI.

Na stronach pomocy znajdują się linki do:
• scenariuszy REST API: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/10/Dokumentacja-REST-API-dla-modulu-Studenci.pdf
• dokumentacji swagger w wersji demo: https://polon2-demo.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/fields-of-study-api/v3/api-docs/swagger-config#/

Po nowym roku będziemy kontynuować prace nad rozbudową dokumentacji i uzupełnianiem scenariuszy.

Pierwsze miesiące roku 2022 będą okresem konsultacji i zbierania uwag. W pierwszym kwartale roku 2022 planujemy przynajmniej jedno spotkanie w formule hackathon-u, które będzie dedykowane w całości nowemu modułowi studentów.

Decyzja o konkretnej dacie wdrożenia produkcyjnego zostanie podjęta w II kwartale roku 2022, po zakończeniu kluczowych procesów biznesowych systemu POL‑on (takich jak GUS)