Powrót do listy

Wdrożenie modułu Pracownicy naukowi

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił moduł Pracownicy naukowi. Moduł jest dostępny po zalogowaniu w zakresie danych zgodnych z nadanymi użytkownikom uprawnieniami.