Powrót do listy

Wdrożenie modułu Dane finansowe

W dniu dzisiejszym (1.04) wersji produkcyjnej systemu został udostępniony moduł Dane finansowe.

Celem modułu jest gromadzenie informacji o wynikach finansowych Instytucji za kolejne lata budżetowe, na podstawie art. 346 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Moduł zawiera cztery wykazy:

  • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
  • Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe,
  • Przychody usług badawczych na zlecenie,
  • Przychody z tytułu komercjalizacji.

Więcej informacji dotyczących modułu znajdą Państwo na stronach pomocy POL‑on 2.0 w dedykowanych wpisach.