Powrót do listy

Wdrożenia modułów Jednostki i Kierunki studiów

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił moduły JednostkiKierunki studiów. Dostępne są one po zalogowaniu w zakresie danych zgodnych z nadanymi użytkownikom uprawnieniami. Na tych samych zasadach zostanie udostępniony 08.08.11 moduł Pracownicy naukowi.

Do 5.08 OPI udostępni moduły JednostkiKierunki studiów dla użytkowników niezalogowanych. Wszelkie nieścisłości w danych prosimy zgłaszać na adresy mailowe: Marzena.Rosadzinska@nauka.gov.pl – uczelnie publiczne, Wioletta.Marszelewska@nauka.gov.pl – uczelnie niepubliczne.