Powrót do listy

Ważne informacje dla użytkowników systemu POL-on

1. Informujemy, że 29 sierpnia 2011 Grupa Sterująca projektu, na wniosek GIODO, podjęła decyzję o zmniejszeniu zakresu wymaganych danych w rejestrze pracowników naukowych oraz studentów. Z tego powodu ulegną zmianie reguły importu. Nowe formaty importu zostaną opublikowane 05.09.2911.

2. Zwracamy się z prośbą o podawanie nr PESEL dla obcokrajowców zatrudnionych w minimach kadrowych. Ze względu na modyfikację prawa podatkowego zachęcamy do uzyskania przez pracowników-obcokrajowców numerów PESEL bez zbędnej zwłoki.

3. Uczelnie składające sprawozdanie z działalności uczelni zobowiązane są do przedstawienia informacji o minimum kadrowym w formacie przyjętym dla pracowników naukowych w systemie POL‑on, pozostałe informacje będą także przekazywane za pomocą systemu POL‑on, ale zgodnie z dotychczasowym wzorem, który obowiązywał w systemie Uczelnia.
W związku z tym prosimy o wprowadzenie danych o pracownikach naukowych, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania z działalności uczelni do dnia 15 października 2011 roku.