Powrót do listy

Walidacja terminów dodawania oświadczenia o dyscyplinie i oświadczenia o liczbie N w module Pracownicy

Rozszerzona została walidacja na datę wprowadzenia do systemu oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N w przypadku nowo zatrudnionych pracowników. Dla takich przypadków okres na rejestrację oświadczeń został rozszerzony na 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika.

Przypominamy, że w pozostałych przypadkach (pracowników z trwającym zatrudnieniu w podmiocie) rejestracja nowych oświadczeń nie jest możliwa po upływie 21 dni od daty złożenia oświadczenia.

Jeżeli podmiot nie zdążył wprowadzić danych oświadczenia w terminie, powinien zgłosić się do MNiSW z pisemną prośbą o umożliwienie wprowadzenia oświadczenia do systemu. Jeśli prośba będzie zasadna, MNiSW umożliwi rejestrację zaległego oświadczenia po terminie.