Powrót do listy

Uwzględnienie zmienionego słownika dziedzin i dyscyplin oraz dyscyplin, do których uczelnia uzyskała kategorię w ewaluacji w module Szkoły doktorskie

10.02.2023 r. została wdrożona zmiana w module Szkoły doktorskie umożliwiająca wskazanie zmienionych dyscyplin od 11.11.2022 r. oraz dyscyplin, w których uczelnia uzyskała kategorię A+, A, B+ w ostatniej ewaluacji.