Powrót do listy

Uwzględnienie kategorii naukowych oraz zmian w słowniku dyscyplin w obsłudze studiów na kierunku

23.02.2023 r. w module Kierunki studiów zostały wdrożone następujące zmiany:

  • możliwość samodzielnej rejestracji kierunku przez uczelnię w przypadku posiadania odpowiedniej kategorii naukowej w dyscyplinie wiodącej (co najmniej B+),
  • możliwość przypisania do kierunku nowych dyscyplin, utworzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.