Powrót do listy

Uruchomiliśmy nabór kandydatów na ekspertów, którzy będą oceniać jakość kształcenia w szkołach doktorskich

W imieniu Komisji Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy o uruchomieniu naboru kandydatów na ekspertów, do zespołów, które będą oceniać jakość kształcenia w szkołach doktorskich.

Nabór jest prowadzony przez System Ewaluacji Szkół Doktorskich (SEDok) dostępny pod adresem https://sedok.opi.org.pl/home

Pierwsze ewaluacje rozpoczną się w IV kwartale 2024r. wraz z początkiem roku akademickiego 2024/2025.

Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada Komisja Ewaluacji Nauki (KEN) i to niezależna uchwała Komisji będzie rozstrzygać o wyniku oceny szkoły doktorskiej.

Prosimy o przekazanie tych informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowani zaangażowaniem się w ewaluację szkół doktorskich. Naukowcom, którzy pracują w Polsce, jak i za granicą, którzy spełniają wymogi formalne warunkujące możliwość powołania na eksperta.

Kto może zostać ekspertem?

Wymagania formalne zostały wskazane w uchwale KEN – prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Na stronie MNiSW można zapoznać się z przedmiotem ewaluacji, przepisami prawnymi oraz informatorem Rola eksperta w ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Szereg informacji zarówno w języku polskim i angielskim znajdą Państwo na stronach pomocy.

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem instruktażowym [PL]w wersji [ENG] w których zostały omówione zadania eksperta w procesie ewaluacji oraz objaśnienia do zasad zgłaszania swojej kandydatury na eksperta.