Powrót do listy

Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych – zamknięcie modułu

W związku z tym, iż decyzja o kategoriach stała się ostateczna wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowych, który dotychczas był prezentowany w POL‑on 1, stał się niedostępny.

Zachęcamy do zapoznania się z „Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna”, dostępnym na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-dacie-w-ktorej-ostatnia-decyzja-o-przyznaniu-kategorii-naukowej-w-ramach-pierwszej-ewaluacji-stala-sie-ostateczna