Powrót do listy

Uprawnienia do prowadzenia studiów – umożliwienie korekty danych zw. z profilem kształcenia oraz dyscyplinami (Wykaz uchwał senatu/decyzji ministra)

W dniu 2012-12-17 została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca "jednostkom samodzielnym" oraz uprawnionym "pracownikom ministerstwa":

      •   Korektę danych dotyczących profilu kształcenia;
      •   Usunięcie błędnie wprowadzonych informacji dotyczących profilu kształcenia;
      •   Korektę danych dotyczących określenia dyscypliny (obszaru/dziedziny).

Opis funkcjonalności znajduje się w pomocy systemu POL‑on:
http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/kierunkistudiow/uprawnieniastudia/wykazuchwal