Powrót do listy

Umożliwienie dołączania dodatkowego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa

W dniu 22 lipca 2020 r. została udostępniona możliwość dodawania więcej niż jednego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa. Dotyczy to również wysyłania sprawozdań po korekcie.

Funkcjonalność ta dotyczy:

  • sprawozdania z wykorzystania subwencji,
  • planu rzeczowo-finansowego,
  • sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że oprócz pliku oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym można dołączyć dodatkowe pliki. Mogą mieć one format: doc, xlsx, pdf oraz zip.

Uwaga! Jeśli użytkownik ma do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinien go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).