Powrót do listy

Umowa na dostęp do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych przy użyciu zewnętrznego oprogramowania

Po konsultacjach i analizie uwag zgłoszonych do projektu umowy przez przedstawicieli Firm Antyplagiatowych i Uczelni utworzyliśmy wzór umowy na dostęp do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Wzór umowy znajduje się w lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/polon/wzor-umowy-z-antyplagiatem

Termin na podpisywanie umów i rozpoczęcie ich realizacji zostanie określony po wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.