Powrót do listy

Udostępniono formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2023

8.02.2023 r. w systemie POL‑on 2.0 został udostępniony do wypełnienia Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2023.

Formularz znajduje się:

 • w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych,
 • po wybraniu w filtrze Rok sprawozdawczy wartość 2022,
 • dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR.

Należy w nim uzupełnić zakres danych dotyczący:

 • współpracy międzynarodowej,
 • pracowników cudzoziemców,
 • projektów, na które uczelnia samodzielnie lub w ramach konsorcjum otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku 2022, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA”.

UWAGA! W tym roku w części 1 dotyczącej współpracy międzynarodowej przywrócona została możliwość importu umów z pliku.

Do złożenia formularza zobligowane są uczelnie publiczne akademickie nadzorowane przez MEiN i 6 uczelni kościelnych, które otrzymują subwencję na zasadach uczelni publicznych musi uzupełnić część 1 i 2:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
 • Akademia Katolicka w Warszawie,
 • Akademia Ignatianum w Krakowie,
 • Prawosławne Seminarium Duchowne.

Ostatni arkusz (część 3) dotyczący projektów wypełnia tylko 9 uczelni IDUB:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski.

Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa: 28 lutego 2023 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza w dedykowanym wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/formularz-danych-uzupelniajacych-na-potrzeby-subwencji-na-2023-r/