Powrót do listy

Udostępniliśmy stronę systemu SEDok

Dziś wdrożyliśmy produkcyjnie stronę Systemu Ewaluacji Szkół doktorskich SEDok –  https://sedok.opi.org.pl/home

Aktualnie strona zawiera:

  • ogólne informacje dotyczące ewaluacji szkół doktorskich,
  • opis wymagań jakie muszą spełniać kandydaci na ekspertów wchodzących w skład zespołów oceniających szkoły doktorskie,
  • formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład zespołów oceniających szkoły doktorskie.

Kandydaci rejestrują się samodzielnie. Nie ma możliwości etapowego zapisywania danych wprowadzonych do formularza. Jeśli kandydat wypełni dane, ale ich nie wyśle, to utraci je z formularza.

WAŻNE: Zgłoszenie kandydatury na eksperta nie gwarantuje powołania do zespołu oceniającego i udziału w ewaluacji szkoły doktorskiej. Zespół KEN skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na temat rejestracji kandydatów znajduje się

W przyszłości na stronie SEDok znajdzie się część dla zalogowanych użytkowników, która będzie służyć do obsługi procesu ewaluacji poszczególnych szkół doktorskich (zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez KEN i opublikowanym na stronie systemu). Termin wdrożenia tej funkcjonalności to październik 2024 r.