Powrót do listy

Udostępniliśmy sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2023

W module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych można już złożyć sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2023.

Podmioty zobligowane do złożenia sprawozdania:

  • uczelnie publiczne zawodowe i akademickie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki
  • uczelnie niepubliczne nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki
  • instytuty naukowe PAN
  • instytuty badawcze
  • Polska Akademia Umiejętności
  • uczelnie nadzorowane przez Ministra Zdrowia

Termin złożenia sprawozdania upływa 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania sprawozdania znajduje się na stronach pomocy.