Powrót do listy

Udostępniliśmy formularz z wykorzystania dotacji i formularz z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego

Na środowisku produkcyjnym wdrożyliśmy dwa formularze sprawozdawcze za rok 2023:

  • z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej (podstawa prawna:  art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
  • z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra.

Sprawozdania znajdziesz w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, jeśli twój podmiot ma je złożyć.

Nad każdym formularzem umieściliśmy link do objaśnień. Zapoznaj się z nimi przed wypełnieniem sprawozdania.

Więcej informacji we wpisach pomocy: