Powrót do listy

Udostępniliśmy formularz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2023

Jeśli posiadasz w systemie rolę INST_PR_SPR, to możesz już wypełnić formularz Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2023. W formularzu uzupełnisz przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Formularz wypełniają:

  • uczelnie publiczne podlegające pod MNiSW,
  • uczelnie kościelne podlegające pod MNiSW,
  • uczelnie niepubliczne.

Formularz znajduje się:

  • w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
  • po wybraniu w filtrze Rok sprawozdawczy wartości 2023.

Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa to 31 stycznia 2024 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza znajdziesz tutaj.