Powrót do listy

Udostępniliśmy formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2024

Jeśli masz nadaną rolę INST_PR_SPR, to możesz już wypełnić Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2024.

Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa upływa 29 lutego 2024 r.

Formularz znajdziesz:

 • w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
 • wybierz w filtrze Rok sprawozdawczy wartość 2023.

Uzupełnij informacje o:

 • współpracy międzynarodowej,
 • pracownikach cudzoziemcach,
 • projektach, na które uczelnia samodzielnie lub w ramach konsorcjum otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w 2023 roku, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA”.

UWAGA! W tym roku w części 1, która dotyczy współpracy międzynarodowej możesz zaimportować umowy z pliku.

Formularz muszą złożyć:

 • Uczelnie publiczne akademickie nadzorowane przez MNiSW i 6 uczelni kościelnych, które otrzymują subwencję na zasadach uczelni publicznych musi uzupełnić część 1 i 2:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  • Akademia Katolicka w Warszawie
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Prawosławne Seminarium Duchowne.

Ostatni arkusz (część 3), któy dotyczy projektów wypełniają tylko uczelnie IDUB:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Wrocławski

Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza znajdziesz w pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/formularz-danych-uzupelniajacych-na-potrzeby-naliczania-subwencji/