Powrót do listy

Udostępnienie sprawozdań w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dla uczelni publicznych

W dniu 06.06.2023 r. zostały udostępnione w systemie POL‑on 2.0 w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:

 • sprawozdanie finansowe za rok 2022
 • sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2022
 • plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

Podmioty zobligowane do złożenia powyższych sprawozdań;

 • uczelnie publiczne
 • uczelnie kościelne:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
  • Akademia Ignatianum w Krakowie,
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
  • Akademia Katolicka z Warszawie,
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
  • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.

Termin złożenia sprawozdań: 30 czerwca 2023 r.

UWAGA: Z uwagi na walidację pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego należy w pierwszej kolejności zaimportować i przekazać do ministerstwa sprawozdanie finansowe.

Więcej informacji dotyczących wypełniania sprawozdania znajduje się na stronach pomocy.