Powrót do listy

Udostepnienie sprawozdań w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dla Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W dniu 9.06.2022 r. udostępniono w systemie POL‑on 2.0 w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:

  • sprawozdanie finansowe za rok 2021
  • plan finansowy na rok 2022

Podmioty zobligowane do złożenia powyższych sprawozdań:

  • Centrum Łukasiewicz
  • Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz

Termin złożenia sprawozdań: 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania sprawozdania znajduje się na stronach pomocy