Powrót do listy

Udostępnienie raportu z wykorzystania środków otrzymanych w ramach Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości (IWDD) w module Dokumenty w POL-on 2.0

W dniu 21.02.2022 r. w systemie została udostępniona możliwość przekazania do ministerstwa raportu z wykorzystania środków otrzymanych w ramach Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości (IWDD) w nowym module Dokumenty, który stanowi część Bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Pozwala on na łatwe zaimportowanie pliku, w celu przesłania go do ministerstwa i tym samym wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego.

Dostęp do modułu po stronie jednostki sprawozdawczej wymaga roli określonej dla dokumentu, który został udostępniony w module.

Więcej informacji w pomocy systemu w dedykowanych wpisach: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/dokumenty/