Powrót do listy

Udostępnienie raportu „Studenci pozostający w procedurze skreślenia”

W dniu 10.01.2023 r. w module Raporty, w obszarze dotyczącym Studentów, został udostępniony raport „Studenci pozostający w procedurze skreślenia”. Jest on dostępny dla użytkowników posiadających rolę: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.