Powrót do listy

Udostępnienie raportu „Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku”

19.01.2023 r. udostępniono raport „Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku”. Dostępny jest on z poziomu modułu Raporty dla użytkowników posiadających rolę: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.